اولین رویداد ایده بازار تخصصی مهندسی پلیمر در دانشگاه امیرکبیر برگزار گردید.

منتظر رویدادهای بعدی باشید.

برای مشاهده جزئیات و نتایج این رویداد به وبسایت اصلی ایده بازارمراجعه نمایید.