• اولین دوره‌ی مسابقات رنگ‌همانندی ملی در دانشکده پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید